Uitleg abonnement

Bestellen van en betalen abonnementen (Alleen uitleg u kunt niet inschrijven op deze pagina)

Om een en ander zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen is het de bedoeling dat men zich vooraf laat inschrijven voor de zwemabonnementen voor het zwemseizoen 2019.

De tarieven voor abonnementen 2020:

Kind (tot 18 jaar) € 46,00
Volwassenen € 73,00
Senioren (65+) € 46,00
Gezinsabonnement € 180,00

Aanmelding kan geschieden via formulieren die verkrijgbaar zijn bij Kapsalon Erik Bijlstra en ook in de passage bij de JUMBO Rudy Veldkamp zullen liggen of eventueel via de website. Bij de JUMBO zal ook een doos geplaatst worden waarin de inschrijfformulieren met de pasfoto’s kunnen worden gedeponeerd. Na de opening van het zwemseizoen 2019 zijn de formulieren tijdens de openingsuren verkrijgbaar bij de kassa/receptie van de Groene Jager.

Formulieren zijn nu nog uitsluitend beschikbaar via kassa/receptie Groene Jager!

Het is belangrijk zo snel mogelijk in te schrijven liefst voor 20 april 2019 zodat wij met de drukker kunnen overleggen om de namen op de abonnementen te drukken, zodat alles niet meer handmatig uitgeschreven hoeft te worden. Verwacht wordt dat de abonnementen (datum 2019 nog niet bekend) gereed zijn en dan kunnen worden afgehaald op die dag bij de speciale balie van de Groene Jager bij Jumbo Rudy Veldkamp. Vanaf 6 mei kunnen abonnementen worden afgehaald tijdens openingsuren bij de kassa/receptie van het zwembad.

Om een en ander zo financieel zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen verzoeken wij u ons te machtigen om het verschuldigde bedrag middels automatische incasso te innen. Uiteraard is contante betaling ook mogelijk, maar dat heeft niet onze voorkeur. Omdat wij begrip hebben voor de aanslag qua kosten van een gezinsabonnement of een abonnement met meerdere kinderen op uw maandbudget, bieden wij de mogelijk om de bijdrage in één keer te incasseren of in vier maandelijkse termijnen. De eerste incasso zal dan begin mei plaatsvinden en volgende incasso’s telkens één maand later. Dit afhankelijk van de door u gemaakte keuze.

De door u te verstrekken gegevens: (verzoek de geboortedatum en voornaam te vermelden achterop de foto)

Roepnaam Achternaam Adres Woonplaats Geb. datum Bedrag
1
2
3
4
5
6

Machtiging:

Hierbij machtigt ondergetekende……………………,……………………. de Stichting Zwembad de Groene Jager om het verschuldigde bedrag groot € in 1 termijn / 4 maandelijkse termijnen *) te incasseren van zijn/haar bankrekening met IBAN-nummer………………………………………………………..

*) doorhalen wat niet wordt gewenst