Werkgroepen

Verregaande delegatie bevoegdheden naar werkgroepen

Het bestuur van Stichting Zwembad De Groene Jager heeft gekozen voor een vergaande delegatie van bevoegdheden naar de ingestelde werkgroepen. Werkgroepen zijn ingesteld voor de volgende activiteiten:

  • Kassa/receptie
  • Techniek (onderhoud baden, gebouwen, groen enzovoorts)
  • Publiciteit
  • Sponsors
  • Techniek
  • Toezichthouders/EHBO
  • Vereniging Vroege Vogels
  • Winkel

Om de lijnen tussen het bestuur en de werkgroepen zo kort mogelijk te houden heeft elk bestuurslid een of meer coördinerende taken op zich genomen. Zo is een goede controle op de financiën gewaarborgd,
maar kunnen de werkgroepen ook verzekerd zijn van snelle besluitvorming.  Hoe is een en ander geregeld?

Henri de Lange                                voorzitter, algemene zaken, tevens sponsoring/contacten bedrijfsleven. Mail: h.j.de.lange01@freeler.nl

Alice v/d Hoek                                  penningmeester, tevens sponsoring bedrijven/particulieren. Contacten gemeente Twenterand

Erik Bijlstra                                       PR en activiteitencommissie Mail: info@zwembaddegroenejager.nl

Gerrits Olsman                                algemeen bestuurslid, specifiek portefeuille techniek. Hieronder begrijpen wij alle techniek, (groen)onderhoud e.d.). Mail:

Marieke Olsman                              algemeen bestuurslid. algemene zaken en als meer specifieke portefeuille  o.a. begeleiding toezichthouders en opleidingen E.H.B.O. /BHV/ELH

Betsie Soepenberg                          algemeen bestuurslid, zwemvereniging De Vroege Vogels. Mail:  vroegevogels@zwembaddegroenejager.nl

Diana Stegeman                              Secretariaat