Werkgroepen

Verregaande delegatie bevoegdheden naar werkgroepen

Het bestuur van Stichting Zwembad De Groene Jager heeft gekozen voor een vergaande delegatie van bevoegdheden naar de ingestelde werkgroepen. Werkgroepen zijn ingesteld voor de volgende activiteiten:

  • Kassa/receptie
  • Techniek (onderhoud baden, gebouwen, groen enzovoorts)
  • Publiciteit
  • Sponsors
  • Techniek
  • Toezichthouders/EHBO
  • Vereniging Vroege Vogels
  • Winkel

Om de lijnen tussen het bestuur en de werkgroepen zo kort mogelijk te houden heeft elk bestuurslid een of meer coördinerende taken op zich genomen. Zo is een goede controle op de financiën gewaarborgd,
maar kunnen de werkgroepen ook verzekerd zijn van snelle besluitvorming.  Hoe is een en ander geregeld?

Henri de Lange                                voorzitter, algemene zaken, tevens sponsoring/contacten bedrijfsleven. Mail: h.j.de.lange01@freeler.nl

Alice v/d Hoek                                  penningmeester, tevens sponsoring bedrijven/particulieren. Contacten gemeente Twenterand

Erik Bijlstra                                       Secretaris, PR en activiteitencommissie Mail: info@zwembaddegroenejager.nl

Gerrits Olsman                                algemeen bestuurslid, specifiek portefeuille techniek. Hieronder begrijpen wij alle techniek, (groen)onderhoud e.d.). Mail:

Marieke Olsman                               algemeen bestuurslid. algemene zaken en als meer specifieke portefeuille  o.a. begeleiding toezichthouders en opleidingen E.H.B.O. /BHV/ELH

Betsie Soepenberg                          algemeen bestuurslid, activiteitencommissie en meer specifiek portefeuille zwemvereniging De Vroege Vogels. Mail: bsoepenberg@gmail.com of vroegevogels@zwembaddegroenejager.nl

Diana Galgebeld                               algemene bestuursondersteuning, secretariaat, Mail: