Werkgroepen

Verregaande delegatie bevoegdheden naar werkgroepen

Het bestuur van Stichting Zwembad De Groene Jager heeft gekozen voor een vergaande delegatie van bevoegdheden naar de ingestelde werkgroepen. Werkgroepen zijn ingesteld voor de volgende activiteiten:

  • Kassa/receptie
  • Techniek (onderhoud baden, gebouwen, groen enzovoorts)
  • Publiciteit
  • Sponsors
  • Techniek
  • Toezichthouders/EHBO
  • Vereniging Vroege Vogels
  • Winkel

Om de lijnen tussen het bestuur en de werkgroepen zo kort mogelijk te houden heeft elk bestuurslid een of meer coördinerende taken op zich genomen. Zo is een goede controle op de financiën gewaarborgd,
maar kunnen de werkgroepen ook verzekerd zijn van snelle besluitvorming.  Hoe is een en ander geregeld?

Henri de Lange                                voorzitter, algemene zaken, tevens sponsoring/contacten bedrijfsleven. Mail: h.j.de.lange01@freeler.nl

Henk Kottier                                     penningmeester, tevens sponsoring bedrijven/particulieren. Contacten gemeente Twenterand en de afstemming met werkgroep receptie/kassa. Mail : kottier@outlook.com

Erik Bijlstra                                       Secretaris, PR en activiteitencommissie Mail: erikbijlstra@hetnet.nl

André Kerskes                                  algemeen bestuurslid, specifiek portefeuille techniek. Hieronder begrijpen wij alle techniek, (groen)onderhoud e.d.). Mail: andrekerskes@telfort.nl

Christel Seigers                                algemeen bestuurslid. algemene zaken en als meer specifieke portefeuille  o.a. het activiteitenprogramma, maar ook schoolzwemmen enz..              Mail: jh.seigers@gmail.com

Betsie Soepenberg                          algemeen bestuurslid, activiteitencommissie en meer specifiek portefeuille zwemvereniging De Vroege Vogels. Mail: bsoepenberg@gmail.com of vroegevogels@zwembaddegroenejager.nl

Janny Bijlstra                                  algemene bestuursondersteuning, secretariaat, Mail: jannybijlstra@gmail.com